BRO: Beleidsfilm Overheid

Prev Close Next

De Basisregistratie Ondergrond is een database van de Nederlandse bodem. Sinds kort is het verplicht voor overheden om hierin hun gegevens up te loaden. En om de bekendheid met deze basisregistratie te vergroten wou het Ministerie graag een film.

Deze film kent een hele brede doelgroep: bestuurders, maar ook ambtenaren en bouwbedrijven. Het was daarom zaak om de informatie zo helder en behapbaar mogelijk over te brengen. Het nut van de BRO wordt daarnaast ook tastbaar gemaakt door een heldere usercase neer te zetten: de Pettemerzeewering.

De informatiedichtheid in een film als deze dwingt om goed na te denken over de beelden. Deze moeten waar mogelijk de informatie ondersteunen, maar ook prikkelend genoeg zijn om de kijker bij de les te houden.

Concept, script , regie, edit en animatie door mij.

Animatie zeewering: Sander van Zessen.

Camerawerk samen met Thijs Tuijt en Naomi van Ree.

  • Klant Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Datum Mei 2018